Training

Verkenner Geïmproviseerde Explosieven:

Het doel van deze opleiding is personeel van o.a. beveiligingsdiensten, BHV personeel en ander personeel dat belast is met veiligheid in ondernemingen, op te leiden tot Verkenner Geïmproviseerde Explosieven bij de uitvoering van preventieve zoekacties evenals IED-incidenten. Gedurende deze opleiding leert men zowel in de theorie als in de praktijk, doelgericht een zoekactie naar geïmproviseerde explosieven uit te voeren, waarbij het volgen van de juiste procedures aan de orde komt tot de volledige afhandeling van een IED-incident.

Teamleider verkenner geïmproviseerde explosieven:

Het doel van deze opleiding is aangewezen personeel op te leiden tot leidinggevende over een team van verkenners. Als vooropleiding dient men de opleiding Verkenner Geïmproviseerde Explosieven te hebben gevolgd. Het is tevens ook mogelijk de beide opleidingen te combineren tot één geheel. Gedurende deze opleiding leert men een IED-incident te analyseren en aan de hand van de ingewonnen informatie een plan van aanpak te maken, waardoor een zoekactie adequaat door verkenners uitgevoerd kan worden.

Zowel de opleiding van Verkenner geïmproviseerde explosieven als Teamleider verkenner geïmproviseerde explosieven, worden in verschillende modules gegeven, waaronder praktische scenario’s, waarbij de realiteit zoveel mogelijk benaderd wordt.

Hondengeleider Explosieven Speurhond:

Deze opleiding is specifiek gericht op het trainen en opleiden van hondengeleiders die werkzaam zullen zijn met explosieven speurhonden (EDD) met betrekking tot specifieke opdrachten waarbij explosieven speurhonden ingezet worden. In verschillende modules leren de hondengeleiders de achtergronden van explosieve stoffen en de uitwerking daarvan, alsmede hoe een explosieven speurhond het beste tot zijn recht komt.

Hondengeleider Explosieven Speurhond screening luchtvracht:

Sedert 2012 verzorgt Special Security Services NL opleidingen voor hondengeleiders speciaal gericht op het screenen van luchtvracht. In deze opleiding wordt specifiek aandacht besteedt aan procedures en handelswijze van de hondengeleider met betrekking tot de inzet van zijn Explosieven Speurhond. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere de mogelijkheden van inzet van EDD, Europeesche regelgeving, voorbereiding op certificering, praktijk trainingen en verantwoordelijkheden die bij uitvoering van werkzaamheden horen.

Hondengeleider Speurhond Narcotica & drugs:

De genoemde opleiding heeft als doelstelling toekomstige hondengeleiders op te leiden en inzicht te geven in de verschillende vormen van inzet, verscheidenheid aan verdovende middelen en de te volgen procedures bij het aantreffen daarvan en welke verantwoordelijkheden die hierbij horen.

Training en opleiding Speurhond Explosieven (EDD):

Training en opleiding van Explosieven speurhonden gericht op het lokaliseren van (geimproviseerde) explosieven omvat een groot scala aan praktijk gerichte scenario's waarbij de honden voorbereid worden op inzet in en bij verschillende situaties en objecten.De honden worden getraind op de meest voorkomende (explosieven) stoffen die mogelijk gebruikt kunnen worden in IED's, dan wel welke in vuurwerken etc. voorkomen.

Training en opleiding Speurhond Explosieven screening luchtvracht (EDD):

Naast de basis EDD training die deze honden ondergaan, worden deze honden specifiek voor deze tak van inzet voorbereid. Training en opleiding vindt plaats op operationele lokaties waarbij de honden direct al tijdens de opleiding met een verscheidenheid aan afleidingen te maken krijgen, die veelal bij operationele inzetten plaatsvinden. De honden worden zo optimaal voorbereid op hun taak, zodat mogelijke terugval bij inwerken met hun nieuwe geleider tot een minimum beperkt wordt. Tevens worden combinaties tijdens hun inwerkperiode voorbereid op certificering bij de Toezichthouder Beveiliging Burger Luchtvaart.

Training en opleiding Speurhond narcotica & drugs:

Deze honden worden getraind op geurherkenning van de meest voorkomende verdovende middelen en worden opgeleid op verschillende lokaties waar veel afleiding aanwezig is. Hierdoor raakt de hond in opleiding snel gewend aan het negeren van een scala aan geuren die mogelijk een belemmering zouden kunnen vormen, bij het lokaliseren van narcorica en/of drugs.