consult1.jpg
consult2.jpg

Consultancy

Bij consultancy met betrekking tot (oplopende) spanningen en/of een dreiging van een aanslag met daarbij de mogelijkheid van het gebruik van geïmproviseerde explosieven kan Special Security Services NL in opdracht een assessment houden specifiek gericht op uw organisatie en onderneming, waarbij alle gerelateerde risico's worden geïnventariseerd. Na deze inventarisatie wordt een advies uitgebracht met betrekking tot het nemen van maatregelen, training van (BHV) personeel en het implementeren van procedures, specifiek toegespitst op uw onderneming. In een persoonlijk gesprek kunnen wij natuurlijk een meer en betere toelichting geven dan op deze website wordt weergegeven. Aangezien Special Security Services NL een strikt beleid voert met betrekking tot geheimhouding, vertrouwelijkheid en integriteit, worden formats van maatregelen en procedures hier niet beschreven. Voor nadere informatie betreffende procedures, maatregelen verzoeken wij u om contact op te nemen.

Explosieven Verkenningsteam:

Het Explosieven Verkenningsteam van Special security Services NL voert explosieven verkenningen uit in opdracht van particuliere ondernemingen, overheid en het bedrijfsleven op zowel Nationaal als Internationaal niveau. Deze verkenningen zijn onder te verdelen in preventieve zoekacties als mede zoekacties naar aanleiding van een bommelding. 
Zoekacties worden te allen tijde vooraf aangemeld bij de lokale overheid. Dit om ingeval bij het mogelijk aantreffen van een geïmproviseerd explosief de reactietijd te verkorten en procedures van de overheid direct toe te passen.

Preventieve zoekactie:

Onder een preventieve zoekactie wordt verstaan, het preventief afzoeken van een locatie naar de mogelijke aanwezigheid van (geïmproviseerde) explosieven. Veelal worden deze zoekacties uitgevoerd voorafgaand aan evenementen, bijvoorbeeld bijeenkomsten van grote ondernemingen, VIP beveiliging en evenementen waarbij een hoge mate van veiligheid aanwezig dient te zijn. Voorafgaand aan een preventieve zoekactie zal door Special security Services NL een assesment worden gehouden waarna aan de hand van een volledig draaiboek de betreffende zoekactie zal worden uitgevoerd. Middels deze wijze van uitvoering is de opdrachtgever op de hoogte van het plan van aanpak, uitvoering en de procedures die gevolgd worden. Na uitvoering van de preventieve zoekactie zal door de Teamleider van Special security Services NL een rapport van bevindingen aan de opdrachtgever worden verstrekt.

Zoekactie naar aanleiding van een bommelding:

Special Security Services NL voert ook explosieven verkenningen uit naar aanleiding van een bommelding. Hierbij dient men rekening te houden dat een gerichte zoekactie naar de mogelijke aanwezigheid van geïmproviseerde explosieven alleen kan plaatsvinden in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de (lokale) overheid. In geval van een bommelding treden er bepaalde overheidsprocedures in werking, die in principe alleen uitgevoerd mogen worden door personeel van de overheid. Special Security Services NL verleend in dit geval assistentie alleen onder verantwoordelijkheid van een opsporingsambtenaar. Na uitvoering van de zoekactie zal door de Teamleider van Special security Services NL een rapport van bevindingen worden verstrekt.

Consultancy
Consultancy
Consultancy
Consultancy